Warsztat samochodowy serwis klimatyzacji wymiana opon zawieszenie hamulce ozon geometria zbieżność serwis wulkanizacja wymiana amortyzator klima serwis olejowy odgrzybianie
Warsztat samochodowy serwis klimatyzacji wymiana opon zawieszenie hamulce ozon geometria zbieżność serwis wulkanizacja wymiana amortyzator klima serwis olejowy odgrzybianie

Zaniżone odszkodowanie...

Ubezpieczyciel sprawcy powinien po wypadku pokryć wszelkie koszty związane z obrażeniami ciała i rozstrojem zdrowia: m.in.:

 

  • zakup lekarstw,
  • koszty wizyt u lekarza i dojazdów,
  • zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
  • koszty opieki itd
Ponadto zakład ubezpieczeń powinien zrekompensować poszkodowanym obniżenie dochodów na zwolnieniu lekarskim wyrównując różnicę do poziomu zarobków sprzed wypadku. W wypadkach ze skutkiem śmiertelnym członkowie najbliższej rodziny zmarłego mogą domagać się odszkodowania, jeżeli wykażą, że na skutek śmierci poszkodowanego ich sytuacja finansowa uległa pogorszeniu. Niezbędne jest wtedy wykazanie pogorszenie warunków materialnych rodziny, a te obejmują nie tylko wysokość budżetu domowego, ale także świadczenia niematerialne, takie jak np.: opieka nad dziećmi. W takim wypadku należy skrupulatnie zebrać dowody potwierdzające wszelkie istotne okoliczności i przedstawić je ubezpieczycielowi.

 

Należy pamiętać, że powinien on także zwrócić koszty pochówku zmarłego, a osoby, które utrzymywał zmarły mogą domagać się renty. Występując o zadośćuczynienie zbieraj całą dokumentację z postępowania karnego i leczenia. Każdy pobyt w szpitalu, czy wizyta lekarska muszą być odpowiednio udokumentowane, aby ubezpieczyciel nie mógł kwestionować doznanych urazów i ich skutków.

 

Wypłacane kwoty odszkodowania po wypadku wahają się od kilkuset złotych do kilku tysięcy, za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Co przypadku poważnych urazów, które skutkują trwałą niepełnosprawnością, daje kwoty sięgające nawet setek tysięcy złotych. Ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody, a w sprawach bardziej skomplikowanych w ciągu 90 dni. Jeśli przeciwko sprawcy wypadku toczy się jeszcze postępowanie karne, towarzystwa ubezpieczeniowe próbują na tej podstawie przeciągać wypłatę odszkodowania nawet, jeżeli wina sprawcy jest oczywista. Zdarza się też, że ubezpieczyciele wstrzymują wypłatę odszkodowania do zakończenia leczenia przez poszkodowanego, a to może trwać bardzo długo.

 

Ostatnią możliwością otrzymania odszkodowania jest wejście na drogę sądową. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że o wysokości odszkodowania rozstrzyga niezawisły sąd, a nie ubezpieczyciel, który z natury rzeczy chce płacić jak najmniej. Natomiast do wad takiego rozwiązania należą: koszty postępowania sądowego i czas trwania.

Created with Royal El Rent

Do góry